หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
เทศบาลตำบลกุดนกเปล้า อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายภูติฐิพัศ ภัทรวุฒิโชติพงศ์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบกุดนกเปล้า
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวรตินันท์ มีชัย
หัวหน้าสำนักปลัด


นางกนกรัตน์ จิ๋วแหยม
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายธนัช อินทนิล
นายช่างโยธา
รก.ผอ.การกองช่าง


นางสาวสุวิณา ฤทธิ์จันทึก
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางสาวดากานดา วงษ์วัฒนานุรักษ์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 036-901-913