หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
เทศบาลตำบลกุดนกเปล้า อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายภูติฐิพัศ ภัทรวุฒิโชติพงศ์
ปลัดเทศบาล
โทร : 094-519-9789
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายสาโรจน์ ทาระธรรม
รองปลัดเทศบาล


นางสาวรตินันท์ มีชัย
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 086-129-9295


นางกนกรัตน์ จิ๋วแหยม
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 089-964-9083


นายธนัช อินทนิล
นายช่างโยธา
รก.ผอ.การกองช่าง
โทร : 087-319-8525


นางสาวสุวิณา ฤทธิ์จันทึก
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 092-887-4435


นางสาวดากานดา วงษ์วัฒนานุรักษ์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
โทร : 086-400-2647
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 087-914-3852