หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
เทศบาลตำบลกุดนกเปล้า อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
 
 
คู่มือประชาชน
 
 

การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ


การรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์


การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ


การขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินสงเคราะห์เบี้ยความพิการ


การขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์หรือโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง


การจดทะเบียนพาณิชย์


การช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย


การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่


การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน


การจัดเก็บภาษีป้าย

 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 036-901-913