หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
เทศบาลตำบลกุดนกเปล้า อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
 
 
ประกาศ
 
ทต.กุดนกเปล้า
 
ผลิตภัณฑ์
 
OTOP
 
 
สถานที่สำคัญ
 
TRAVEL
 
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเทศบาลตำบลกุดนกเปล้า เรื่องการขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 10 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศเทศบาลตำบลกุดนกเปล้า เรื่องงลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2564 [ 10 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ.2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
เรื่อง ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
เรื่อง การควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
เรื่อง กาควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศเทสบาลตำบลกุดนกเปล้า เรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลกุดนกเปล้า พ.ศ.2563 [ 27 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
ประกาศเทศบาลตำบลกุดนกเปล้า เรื่องจัดการสิ่งปฏิกูล ปี2563 [ 27 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศเทศบาลตำบลกุดนกเปล้า เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป ปี2563 [ 27 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศเทศบาลตำบลกุดนกเปล้่า เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 27 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศเทศบาลตำบลกุดนกเปล้า เรื่องควบคุมกิจการตลาด [ 27 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศเทศบาลตำบลกุดนกเปล้า เรื่องสถานที่จำหน่วยและสะสมอาหาร ปี 2563 [ 27 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
  (1)     2   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 036-901-913