หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
เทศบาลตำบลกุดนกเปล้า อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
 
 
ข่าวสารเทศบาล
 

 
#ประกันสังคมเยียวยาอย่างไรในวิกฤตโควิด-19  
 

#ประกันสังคมเยียวยาอย่างไรในวิกฤตโควิด-19

ในวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ส่งผลให้หลายกิจการในไทยได้รับผลกระทบจนบางแห่งถึงขั้นต้องปิดกิจการ ซึ่งเป็นผลกระทบหนักที่ นายจ้างไปจนถึงลูกจ้างอีกไม่น้อยกำลังประสบอยู่ขณะนี้
.
THE STANDARD รวบรวมมาตรการช่วยเหลือนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน จากประกันสังคม กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 มาให้ดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้าง
.
- ลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับนายจ้าง-ผู้ประกันตน อัตราร้อยละ 4 ระยะเวลา 6 เดือน

- เมื่อหน่วยงานภาครัฐมีคำสั่งให้หยุดกิจการชั่วคราว ประกันสังคมจะจ่ายกรณีว่างงานร้อยละ 50 ของเงินค่าจ้าง (ไม่เกิน 7,500 บาท) ระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน

- ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ทำงาน หรือนายจ้างไม่ให้ทำงาน เนื่องจากปัญหาโควิด-19 ประกันสังคมจะจ่ายกรณีว่างงานอัตราร้อยละ 50 ของเงินค่าจ้าง (ไม่เกิน 7,500 บาท) ระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน

- จ่ายประโยชน์ทดแทนผู้ประกันตนเพิ่ม แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้
กรณีว่างงานจากการลาออก ร้อยละ 45 เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน
กรณีว่างงานจากการเลิกจ้าง ร้อยละ 70 เป็นระยะเวลาไม่เกิน 200 วัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 พ.ค. 2563 เวลา 14.08 น. โดย คุณ เบญจวรรณ เสนากลาง

ผู้เข้าชม 118 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 087-914-3852