หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
เทศบาลตำบลกุดนกเปล้า อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
 
 
ข่าวสารเทศบาล
 

 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดนกเปล้า สมัยสามัญที่ 3ประจำปี2562 ครั้งที่ 2  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 นายชุ่ม ฤทธิ์จันทึกประธานสภาเทศบาลตำบลกุดนกเปล้า เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล นายภูฐิติพัศ ภัทรวุฒิโชติพงศ์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกุดนกเปล้า เจ้าหน้าที่เทศบาลกุดนกเปล้าที่เกี่ยวข้องคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมในวันนี้ตามระเบียบวาระการประชุมค่ะ สำหรับเรื่องเห็นชอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี2563 โดยที่ประชุมสภาฯมีมติเป็นเอกฉันท์ในการพิจารณาเรื่องเห็นชอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563คะ สำหรับการประชุมสภาฯในวันนี้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยคะ

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 ส.ค. 2562 เวลา 13.35 น. โดย คุณ เบญจวรรณ เสนากลาง

ผู้เข้าชม 244 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 087-914-3852