หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
เทศบาลตำบลกุดนกเปล้า อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
 
 
ข่าวสารเทศบาล
 

 
#ประชาสัมพันธ์ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019  

ลำดับภาพที่ 1/2

ลำดับภาพที่ 2/2
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

#ประชาสัมพันธ์
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19)
1. ให้ประชาชนระมัดระวัง และป้องกันการระบาดของโรค หากมีไข้ขึ้นสูงอย่างรวดเร็ว ลดยาก ปวดศรีษะและลำตัว มีอาการไอต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน มีน้ำมูก ให้รีบไปพบแพทย์
2. วิธีป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 ดังนี้
2.1 สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในชุมชน
2.2 หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ป่วย ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยไอหรือจาม
2.3 หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด
2.4 หลีกเลี่ยงการไปตลาดค้าสัตว์ และไม่สัมผัสหรืออยู่ใกล้กับสัตว์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ที่ป่วยหรือตาย
2.5 หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำ และสบู่ หรือแอลกอฮอล์ เจลล้างมือ ไม่นำมือไปสัมผัส ตา จมูก ปากโดยไม่จำเป็น
2.6 ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว ฯลฯ เนื่องจากเชื้อโรคทางระบบทางเดินหายใจ สามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางการ สัมผัสคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ
2.7 รับประทานอาหารปรุงสุกร้อน
3. หากผู้สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลรายงานสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 เพิ่มเติมได้ที่ http://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/intro.php ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข หรือโทรศัพท์สายด่วนหมายเลข 1422

ข้อมูล : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลกุดนกเปล้า
อ้างอิงจาก : กระทรวงสาธารณสุข

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 พ.ค. 2563 เวลา 14.03 น. โดย คุณ เบญจวรรณ เสนากลาง

ผู้เข้าชม 16 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 036-901-913