หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
เทศบาลตำบลกุดนกเปล้า อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
 
 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดนกเปล้า
 


นางปุณิกา สุริวงษ์
ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดนกเปล้า
โทร : 082-363-1495
 


นายสมชาย ศรีเจือทอง
รองประธานสภาเทศบาลตำบลกุดนกเปล้า
โทร : 087-318-2649


ร้อยตรีอุดมศักดิ์ สลักคำ
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลกุดนกเปล้า
โทร : 091-316-3441
 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
 


นายสวัสดิ์ วุฒิโส
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดนกเปล้า เขต1
โทร : 081-758-0899


นายสมศักดิ์ เนตรสุวรรณ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดนกเปล้า เขต1
โทร : 085-808-6746


นายสรายุทธ แสงบงกฎ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดนกเปล้า เขต1
โทร : 088-943-3281


นางเจตสุภา นิตยพัฒน์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดนกเปล้า เขต1
โทร : 089-610-4198


นายสถาพร แสงเพลิง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดนกเปล้า เขต1
โทร : 099-339-1722


นายภัทรพล ภูเลาสิงห์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดนกเปล้า เขต1
โทร : 093-118-9044
 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
 


นางปุณิกา สุริวงษ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดนกเปล้า เขต2
โทร : 082-363-1495


นายสมชาย ศรีเจือทอง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดนกเปล้า เขต2
โทร : 087-318-2649


นางโสภี บุญจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดนกเปล้า เขต2
โทร : 081-947-0395


นายวิเชียร ศิริกุล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดนกเปล้า เขต2
โทร : 089-905-0163


นายไพรสาร แก้วเกิด
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดนกเปล้า เขต2
โทร : 086-803-9362


ร้อยตรีอุดมศักดิ์ สลักคำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดนกเปล้า เขต2
โทร : 091-316-3441
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 087-914-3852