หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
เทศบาลตำบลกุดนกเปล้า อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
 
 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดนกเปล้า
 


นายชุ่ม ฤทธิ์จันทึก
ประธานสภา
 


นางโสภี บุญจันทร์
รองประธานสภา


นายสมศักดิ์ เนตรสุวรรณ์
เลขานุการสภา
 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
 


นายสมศักดิ์ เนตรสุวรรณ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายภัทรพล ภูเลาสิงห์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายคำพันธ์ หมวดมหิงษ์
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
 


นางเจตสุภา นิตยพัฒน์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
 


นายชุ่ม ฤทธิ์จันทึก
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นางโสภี บุญจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นายสนั่น วรรรณะมา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นายคมสันต์ หมวดมหิงษ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นายสมชาย ศรีเจือทอง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นางสุพรรณ คำพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 036-901-913