หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลกุดนกเปล้า ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูล
พื้นฐาน

ข้อมูล
พื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
การบริหาร
บุคคล

การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการ
ประชาชน

บริการ
ประชาชน
เทศบาลตำบลกุดนกเปล้า อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
 
 
ประวัติความเป็นมา
 
ประวัติหน่วยงาน
 
 
เทศบาลตำบลกุดนกเปล้า ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล
ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล
(ฉบับที่5) พ.ศ. 2546 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ให้องค์การบริหารส่วนตำบลกุดนกเปล้ายกฐานะเป็นเทศบาลตำบล
 
ที่ตั้ง
 
 
เทศบาลตำบลกุดนกเปล้า ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ตำบลกุดนกเปล้า อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
อยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอเมืองสระบุรี อยู่ห่างจากอำเภอเมืองสระบุรี ประมาณ 7 กิโลเมตร มีเนื้อที่โดยรวมประมาณ 31.25 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 19,531.87 / ไร่
 
อาณาเขตติดต่อ
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลปากข้าวสาร อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
 
ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
ตำบลปากข้าวสาร
อำเภอเมือง
จังหวัดสระบุรี
ตำบลกุดนกเปล้า
ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย
จังหวัดสระบุรี
ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
 
จำนวนประชากร
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 5,531 คน แยกเป็น

ชาย 2,669 คน คิดเป็นร้อยละ 48.26

หญิง 2,862 คน คิดเป็นร้อยละ 51.74
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,091 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 66.912 คน/ตารางกิโลเมตร
 
เขตการปกครอง
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
0   4 5 9 2
1 บ้านโง้ง 217 259 476 134
2 บ้านโนนสภาราม 335 349 684 200
3 บ้านกุดนกเปล้า 704 755 1,459 395
4 บ้านป่ากล้วย 329 327 656 261
5 บ้านทุ่งสาริกา 307 332 639 144
6 บ้านโคกเพ็ก 273 302 575 171
7 บ้านโนนคล้อ 116 130 246 550
8 บ้านวังยาง 384 403 787 234
  รวม 2,669 2,862 5,531 2,091
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ เดือน เมษายน 2559
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 087-914-3852