หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
เทศบาลตำบลกุดนกเปล้า อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกส่วนบุคคล(รถกระเช้าไฟฟ้า)หมายเลขทะเบียน ๘๔ ๑๑๐๕ สระบุรี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2564 ]ซื้อน้ำยาเคมีพ่นกำจัดยุง(Deltametmethrin ๑%) จำนวน ๑๒ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2564 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กง ๑๒๐๒ สระบุรี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.พ. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.พ. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.พ. 2564 ]ซื้อไม้กวาดทางมะพร้าว จำนวน ๒๐ ด้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.พ. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.พ. 2564 ]จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกเฉพาะกิจ (รถบรรทุกขยะแห้ง) ทะเบียน ๘๔-๔๙๖๗ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.พ. 2564 ]จ้างโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำคสล.เนื่องจากน้ำเน่าเสียบริเวณบ้านนายวรพล วงศ์คำนาค หมู่ที่ ๓ ปริมาณงานท่อคสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๕ ท่อน พร้อมบ่อพักคสล. จำนวน ๑ บ่อ (ตามแบบที่เทศบาลตำบลกุดนกเปล้ากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.พ. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 28
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 036-901-913