หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
เทศบาลตำบลกุดนกเปล้า อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างจัดหาอาหารมื้อเช้าสำหรับพระสงฆ์และผู้เข้าร่วมงาน จำนวน ๑ มื้อ จำนวน ๑๐๐ คน พร้อมจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๑ มื้อ จำนวน ๑๐๐ คน เพื่อใช้ตามโครงการจัดงานประเพณีปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ม.ค. 2563 ]จ้างจัดหาอาหารกลางวัน จำนวน 150 คน 1 มื้อและจัดหาน้ำดื่มพร้อมจัดหาป้ายไวนิล 1 ป้ายตามโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ส.ค. 2562 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล.และท่อระบายน้ำคสล.บริเวณบ้านนางพิมน(บ้านวังยาง) หมู่ที่ 8 ปริมาณพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 568 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ส.ค. 2562 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล.และท่อระบายน้ำคสล.บริเวณบ้านนางพิมน(บ้านวังยาง) หมู่ที่ 8 ปริมาณพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 568 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ส.ค. 2562 ]จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมราวสะพารถนนข้ามท่อลอดคสล.ทางเข้าโรงปุ๋ย หมู่ที่ 8 ปริมาณงาน ราวสะพานระยะทางรวม 14 เมตร พร้อมดาดคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2562 ]จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ถนนบริเวณชุมชนบ้านเขาใบไม้ หมู่ที่ 8 ปริมาณ ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 200 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2562 ]จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล.บริเวณบ้านายเบิ้ม สุริวงษ์ หมู่ที่ 1 ปริมาณพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ส.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ส.ค. 2562 ]

  (1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 036-901-913