หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
เทศบาลตำบลกุดนกเปล้า อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที (ชนิดกล่อง) ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร รสจืด จำนวน ๕๓,๕๖๐ กล่่อง สำหรับนักเรียนของโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลกุดนกเปล้า จำนวน ๓ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที (ชนิดกล่อง) ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร รสจืด จำนวน ๕,๘๕๐ กล่อง สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกุดนกเปล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2564 ]จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกเฉพาะกิจ (รถบรรทุกขยะแห้ง) ทะเบียน ๘๓-๘๑๒๓ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ค. 2564 ]ซื้อถุงยังชีพเพื่อแจกจ่ายให้กับกลุ่มเสี่ยง(พนักงานบริษัท CPF แก่งคอย) พักอาศัยในพื้นที่ตำบลกุดนกเปล้า จำนวน ๔๕ คน (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2564 ]ซื้อนมยูเอชที (ชนิดกล่อง) รสจืด ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลื้ยงโคนม จำนวน ๑,๐๕๖ กล่อง สำหรับนักเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลกุดนกเปล้า จำนวน ๓ แห่ง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มิ.ย. 2564 ]ซื้อนมยูเอชที (ชนิดกล่อง) รสจืด ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลื้ยงโคนม จำนวน ๑,๐๕๖ กล่อง สำหรับนักเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลกุดนกเปล้า จำนวน ๓ แห่ง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2564 ]ซื้อนมยูเอชที (ชนิดกล่อง) รสจืด ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลื้ยงโคนม จำนวน ๑,๐๕๖ กล่อง สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกุดนกเปล้า จำนวน ๔๔ คน (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 32
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 087-914-3852