หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลกุดนกเปล้า ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูล
พื้นฐาน

ข้อมูล
พื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
การบริหาร
บุคคล

การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการ
ประชาชน

บริการ
ประชาชน
เทศบาลตำบลกุดนกเปล้า อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
 
 
สภาพทั่วไป
 
อาชีพประชากร
 
 
การเกษตร ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง, ค้าขาย เป็นส่วนมาก และมีส่วนน้อยที่เป็นเกษตรกร ได้แก่ ทำนา ปลูกไม้ผล และพืชผักและอื่นๆ
 
ปศุสัตว์ จากข้อมูลของปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี (ปี2555) มีเกษตรกรจำนวน 225ครัวเรือน เลี้ยงสัตว์ไว้เพื่อจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริมของครอบครัว และบางส่วนบริโภคภายในครัวเรือน โดยเลี้ยงเพื่อปล่อยให้หาอาหารกินเองตามธรรมชาติ เช่น ในบ่อเป็นต้น

โคเนื้อ จำนวน 210 ตัว

โคนม จำนวน 13 ตัว

กระบือ จำนวน 930 ตัว

สุกร จำนวน 8 ตัว

ไก่ จำนวน 3,841 ตัว

เป็ด จำนวน 194 ตัว

แพะ จำนวน 40 ตัว
อุตสาหกรรม ชาวบ้านในตำบลกุดนกเปล้า ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพ ทำนา รับราชการ และรับจ้างทั่วไป ส่วนอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะเป็นแบบครัวเรือน ก็คือ อุตสาหกรรมการทำครกหิน อุตสาหกรรมเบอเกอรี่
 
ภูมิอากาศ
 
 
ลักษณะภูมิอากาศของตำบลกุดนกเปล้า อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี จัดอยู่ในภูมิอากาศ แบบร้อนชื้นสลับแล้ง (tropical wet and dry climate) ตามการจำแนกภูมิอากาศตามแบบของ KOPPEN (KOPPEN’s classification) ในเขตนี้จะมีฤดูฝน และฤดูแล้งแตกต่างกันอย่างชัดเจนสามารถแบ่งได้ 3 ฤดู คือ
 

ฤดูร้อน เริ่มประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

ฤดูฝน เริ่มประมาณเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน โดยฤดูนี้จะเริ่มมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นลมชื้นพัดปกคลุม ทำให้ฝนตกแพร่กระจายตามร่องมรสุม ประกอบกับร่องความกดอากาศต่ำ(depression) พาดผ่านทาง ทิศตะวันออกทำให้อากาศชุ่มชื้น และมีฝนตกชุกโดยเฉพาะ
ในเดือนกันยายนอากาศจะชุ่มชื้น

ฤดูหนาว เริ่มประมาณเดือนเดือนตุลาคมถึงมกราคม โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศจะหนาวเย็นสลับกับอากาศ ร้อนจากสถิติภูมิอากาศของสถานีอุตุนิยมวิทยา ในรอบ 20 ปี (พ.ศ. 2536-2555) จังหวัดลพบุรีได้นำมาใช้พิจารณาเป็นตัวแทนลักษณะ
ภูมิอากาศในพื้นที่ ตำบลกุดนกเปล้า อำเภอเมืองสระบุรีจังหวัดสระบุรี
 
ภูมิประเทศ
 
 
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป เป็นที่ราบลุ่มสลับกับภูเขา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของที่ราบลุ่มแม่น้ำป่าสักตอนล่าง เกิดจากการทับถมของตะกอนลำน้ำ พื้นที่มีความลาดเทเล็กน้อย จากทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ บริเวณทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของตำบล เป็นพื้นที่ภูเขา (เขาสูง 248 เมตร) ความสูงของพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 1 4-24 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชไร่ ทำนา พืชสวนและเลี้ยงสัตว์ ซึ่งมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 
 
สถาบันและองค์การทางศาสนา ประกอบด้วย

วัดโนนสภาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 2

วัดกุดนกเปล้า ตั้งอยู่หมู่ที่ 3

วัดทุ่งสาริกา ตั้งอยู่หมู่ที่ 5

วัดโคกเพ็ก ตั้งอยู่หมู่ที่ 6

วัดโนนคล้อ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม
 
 
ตำบลกุดนกเปล้ามีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่ คือ

ประเพณีกราบพระนอนที่บ้านโคกเพ็ก หมู่ที่6 ชาวบ้านจะจัดงานประเพณีกราบพระนอน ขึ้นช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี

งานประเพณีแห่หลวงพ่อสมปรารถนา วัดโนนสภาราม บ้านโนนสภารามหมู่ที่ 2 ชาวบ้านจะจัดงานประเพณี
แห่หลวงพ่อสมปรารถนาขึ้น ช่วงเดือนเมษายนของทุกปี
การศึกษาในชุมชน
 
 
ภายในเขตเทศบาลตำบลกุดนกเปล้า มีสถานศึกษาของรัฐ ตั้งอยู่ดังนี้

สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานเขตการศึกษา 2 จ.สระบุรี

โรงเรียนวัดกุดนกเปล้า

โรงเรียนวัดโนนสภาราม

โรงเรียนวัดทุ่งสาริกา
 
การสาธารณสุขในตำบล
 
 
ภายในเขตเทศบาลตำบลกุดนกเปล้ามี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่บ้านโนนสภาราม หมู่ที่ 2

เจ้าหน้าที่ จำนวน 6 แห่ง

แม่บ้าน จำนวน 1 แห่ง
ความปลอดภัยในตำบล
 
 

ตำรวจชุมชน
 
การคมนาคม
 
 
การคมนาคมติดต่อระหว่างอำเภอและจังหวัด รวมทั้งการคมนาคมภายในตำบล และหมู่บ้านมีรายละเอียดดังนี้

รถประจำทาง จำนวน 1 สาย
*วิ่งระหว่างจังหวัดสระบุรี - โคกกรุง อำเภอแก่งคอย ซึ่งวิ่งผ่านตำบลกุดนกเปล้า

ถนนลาดยางทางหลวงชนบท จำนวน 1 สาย

ถนนลาดยาง อบจ. จำนวน 3 สาย

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 8 หมู่

ถนนลูกรัง จำนวน 20 สาย
 
ประปาในตำบล
 
 

ประปาหมู่ที่ 1 บ้านโง้ง สถานที่ตั้ง ณ บ้านนายสวน สืบสาย

ประปาหมู่ที่ 1 บ้านโง้ง สถานที่ตั้ง ณ บ้านนายบัวผัน สีท้าว

ประปาหมู่ที่ 2 บ้านโนนสภาราม สถานที่ตั้ง ณ วัดโนนสภาราม

ประปาหมู่ที่ 2 บ้านโนนสภาราม สถานที่ตั้ง ณ บ้านนายอาจ จันทมาศ

ประปาหมู่ที่ 3 บ้านกุดนกเปล้า สถานที่ตั้ง ณ โรงเรียนวัดกุดนกเปล้า

ประปาหมู่ที่ 3 บ้านกุดนกเปล้า สถานที่ตั้ง ณ บ้านนายจรูญ สิทธิการะนา

ประปาหมู่ที่ 3 บ้านกุดนกเปล้า สถานที่ตั้ง ณ บ้านนายทวน บุญสีมา

ประปาหมู่ที่ 3 บ้านกุดนกเปล้า สถานที่ตั้ง ณ บ้านนางระเบียบ รอดรักษา

ประปาหมู่ที่ 3 บ้านกุดนกเปล้า สถานที่ตั้ง ณ วัดกุดนกเปล้า

ประปาหมู่ที่ 4 บ้านป่ากล้วย สถานที่ตั้ง ณ บ้านนายดอน ภักดี

ประปาหมู่ที่ 4 บ้านป่ากล้วย สถานที่ตั้ง ณ บ้านนางสาววรรณา กุหลาบ

ประปาหมู่ที่ 4 บ้านป่ากล้วย สถานที่ตั้ง ณ บ้านนายสกุล คำมูล

ประปาหมู่ที่ 5 บ้านทุ่งสาริกา สถานที่ตั้ง ณ บ้านโรงเรียนวัดทุ่งสาริกา

ประปาหมู่ที่ 5 บ้านทุ่งสาริกา สถานที่ตั้ง ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5

ประปาหมู่ที่ 6 บ้านโคกเพ็ก สถานที่ตั้ง ณ วัดโคกเพ็ก

ประปาหมู่ที่ 6 บ้านโคกเพ็ก สถานที่ตั้ง ณ บ้านนางจำเนียร ดีนี

ประปาหมู่ที่ 7 บ้านโน้นคล้อ สถานที่ตั้ง ณ วัดโนนคล้อ

ประปาหมู่ที่ 7 บ้านโน้นคล้อ สถานที่ตั้ง ณ บ้านนายกุลศรัญย์ ภูธร

ประปาหมู่ที่ 8 บ้านวังยาง สถานที่ตั้ง ณ บ้านสนั่น ยอดเพ็ชร

ประปาหมู่ที่ 8 บ้านวังยาง สถานที่ตั้ง ณ บ้านนายเพ็ญนี สมวงษ์
 
การสื่อสารในชุมชน
 
 

มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 , 3 , 5 , 8
หน่วยธุรกิจในชุมชน
 
 

ตลาดโรงเกลือ-โบ๊เบ๊
 
แหล่งน้ำ
 
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ

แหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญได้แก่ ห้วยตะเข้ คลองหนองจอกและคลองเพรียว
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

พื้นที่ของตำบลกุดนกเปล้า ไม่ได้ตั้งอยู่ในเขตที่มีระบบชลประทาน แต่มีระบบประปาหมู่บ้าน ที่ใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภค และมีสระน้ำที่เกษตรกรขุดขึ้นมา เพื่อใช้ในการทำการเกษตร
ไฟฟ้าในชุมชน
 
 

ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1 - 8 ตำบลกุดนกเปล้า
    จำนวน 371 สาย

หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน จำนวน 10 แห่ง

ไฟโซล่าเซลล์ จำนวน 30 จุด

ระบบเสียงตามสาย จำนวน 1 แห่ง
 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
 
 
เมื่อมีการอพยพของราษฎรมาจากภาคอีสาน และบางส่วนมาจากเวียงจันทร์ ประเทศลาว และตั้งชุมชนขึ้นเรียกว่าบ้านกุดนกเปล้า ภาษาท้องถิ่นจึงเป็นภาษาลาวภาคกลาง กึ่งลาว กึ่งไทย
 
ทรัพยากรธรรมชาติ
 
       
น้ำ ประเภทแหล่งน้ำตำบลกุดนกเปล้า ประกอบด้วย
  ลำห้วย มีชื่อแหล่งน้ำดังนี้
 
ห้วยกุดนกเปล้า ไหลผ่านหมู่บ้านหมู่ที่ 1,3,4,7
 
ห้วยวังยาง ไหลผ่านหมู่บ้านหมู่ที่ 2,5,8
  บึง มีชื่อบึงดังนี้
 
บึงกุดนกเปล้า หมู่ที่ 3
  ฝาย มีชื่อฝายดังนี้
 
ฝายบ้านโง้ง หมู่ที่ 1
 
ฝายวัดโนนสภาราม หมู่ที่ 2
 
ฝายกุดนกเปล้า หมู่ที่ 3
 
ฝายทุ่งสาริกา หมู่ที่ 5
 
ฝายหนองสะพรัง หมู่ที่ 6
 
ฝายโนนคล้อ หมู่ที่ 7
 
ฝายวังยาง หมู่ที่ 8
ป่าไม้ พื้นที่ของตำบล เป็นป่าโปรงและทุ่งหญ้า มีต้นไม้เบญจพรรณ จำนวนมาก และบริเวณหมู่ 3 มีกุดและบึงซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของนกเปล้า
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 087-914-3852