หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
เทศบาลตำบลกุดนกเปล้า อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
 
 
คณะผู้บริหาร
 

นายภูฐิติพัศ ภัทรวุฒิโชติพงศ์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลกุดนกเปล้า
 

รองนายก
เทศมนตรีตำบลกุดนกเปล้า

รองนายก
เทศมนตรีตำบลกุดนกเปล้า
 

ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรีตำบลกุดนกเปล้า

เลขานุการนายก
เทศมนตรีตำบลกุดนกเปล้า
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 036-901-913